สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่มในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 20:01 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่มในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรุงธากา ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวอุทกภัยและดินถล่มทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของบังกลาเทศ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและประชาชนชาวบังกลาเทศ ผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น อุทกภัยบังกลาเทศ