สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ร้อยโท หม่อมหลวงพลายชุมพล กิติยากร

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 17.10 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ไปยังเมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ ร้อยโท หม่อมหลวงพลายชุมพล กิติยากร ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากปอดอักเสบรุนแรง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 สิริอายุได้ 58 ปี

ร้อยโท หม่อมหลวงพลายชุมพล กิติยากร เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2501 เป็นบุตรของศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร พระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับท่านผู้หญิงอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาประวัติศาสตร์ ที่วิทยาลัยกอนวิลล์ แอนด์ คีย์ส์ แห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกา แล้วกลับมาเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น ได้ทำงานด้านการเงินในสถาบันการเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด รวมทั้ง ยังดำรงตำแหน่งกรรมการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร นอกจากนี้ ยังมีความสามารถโดดเด่ด ทั้งเป็นนักดนตรี นักกีฬา นักภาษา และนักบิน ตลอดจน สนใจเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ตลอดชีวิตการทำงานได้รับการยอมรับว่าเป็นนักบริหารมืออาชีพที่ยึดถือในหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความถูกต้องจึงเป็นที่เคารพรัก และนับถือของทุกคนที่ได้ร่วมงาน ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางอภิญญา กิติยากร ณ อยุธยา

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พิมพ์หนังสือเรื่องจันทกุมารชาดก พระนิพนธ์ในพระบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เพื่อพระราชทานเป็นอนุสรณ์ในพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ ร้อยโท หม่อมหลวงพลายชุมพล กิติยากร พระราชทานเพลิงศพ ร้อยโท หม่อมหลวงพลายชุมพล กิติยากร