หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 20:03 น.

Views

ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 10.30 น. นายถกล ธนเลิศลาภ ประธานบริษัท เมทเทิลตอม จำกัด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉัน สดับปกรณ์ ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ อาทิ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัดมหาชน, บริษัท อัครดวงแก้ว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท อุตสาหกรรม ชัพพลาย จำกัด และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

เวลา 14.30 น. มีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพฯ อาทิ บริษัทเอ็มพี กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด, บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน,บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด, บริษัท เดอะเบสท์ อาร์เอ ไทยแลนด์ จำกัด, บริษัท โอโอโกเนีย จำกัด และบริษัท พีเค ไออีคิว จำกัด โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา สดับปกรณ์

เวลา 17.00 น. มีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพฯ อาทิ บริษัท ซัสโก้ จำกัด มหาชน, บริษัท แพรนด้า จิวเวอร์รี่ จำกัด มหาชน, บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัดมหาชน, บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด มหาชน และบริษัท ไก่เทพฟาร์ม จำกัด โดยมีพระสงฆ์สวดมาติกา สดับปกรณ์

เวลา 19.00 น. มีพระพิธีธรรม 8 รูป สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ มีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพฯ อาทิ บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด, บริษัท กันตังซีฟู้ด จำกัด, บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด มหาชน, บริษัทควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด มหาชน และบริษัท อักษรสยาม ฟอร์ คิดส์ จำกัด

นอกจากนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้า มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆ อาทิ พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร ศรีสะเกษ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ หนองคาย ปทุมธานี ราชบุรีชลบุรี และระยอง ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอด 70 ปีทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อขจัดทุกข์บำรุงแก่ประชาชนและประเทศชาตินานัปการ จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก โดยเมื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ แล้ว ทุกคนจะได้รับภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน เป็นที่ระลึก นอกจากนี้ ยังมีอาหาร ของว่าง และน้ำดื่มพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแจกให้แก่ประชาชนที่บริเวณทางออกประตูเทวาภิรมย์ ด้วย

Tag : บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กราบถวายบังคมพระบรมศพ