คอลัมน์หมายเลข 7 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทิง นี่คือชัยชนะของประชาชน

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 07:19 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตามความสำเร็จจากผลงานการตรวจสอบของ สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 กรณีโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งความสำเร็จนี้มาจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน และการตอบรับของหน่วยงานที่ทำโครงการนี้ โดยยอมปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องหลังถูกตรวจสอบ

Tag : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทิง ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทิง แม่ฮ่องสอน