สั่งปูพรมกวาดล้างค้ามนุษย์ทั่วประเทศ

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 10:23 น.

Views

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบขบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยมีนายหน้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่มที่เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ จึงสั่งการให้กรมการปกครองและทุกจังหวัดดำเนินการ แต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษสอบสวนในทางลึก เพื่อให้ทราบข้อมูลเครือข่ายค้ามนุษย์ และเร่งจับกุมส่งดำเนินคดี เน้นพิเศษพื้นที่ชายแดนไทย เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์  สตูล และสงขลา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหรือสนับสนุน ต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกดำเนินคดีอาญา

หากประชาชนพบเห็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

Tag : กระทรวงมหาดไทย ค้ามนุษย์