สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน กระเช้า ด.ญ.วรรณวิสา

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 00:08 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรีกัลย์สรรค์  จันทรเสน เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญกระเช้าพระราชทาน ไปมอบให้กับครอบครัว เด็กหญิงวรรณวิสา ศรีจันทร์ อายุ 13 ปี อาศัยอยู่กับมารดา ที่บ้านหมู่  5 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมประสานให้ทางจังหวัดช่วยดูแลเรื่องการใส่ขาเทียม

เด็กหญิงวรรณวิสา ประสบอุบัติเหตุ ถูกรถชนต้องตัดขาขวา ตั้งแต่ปี 2559  ทำให้ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากบิดาเสียชีวิต ขาดเสาหลัก ส่วนมารดาก็เริ่มเข้าสู่วัยชรา