ราคาขายปลีกสินค้าเกษตร 19 มิ.ย.60

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

หมูเนื้อแดง ส่วนที่เป็นสะโพก ส่วนไหล่ รวมทั้งไก่สด และปลาทูนึ่ง ราคายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
              
วันนี้กรมการค้าภายใน ยังให้ตรึงราคาขายไว้เท่าเดิม ผักสดทุกชนิดในตลาดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก และผลไม้ตามฤดูกาล วันนี้ราคาขายปลีกก็ยังไม่มีการประกาศปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด

ราคาเนื้อสัตว์
หมูเนื้อแดง               กก.ละ                   120-125   บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน) ตัวละ                     70-75   บาท
ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)  เข่งละ                     20-25   บาท
กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)   กก.ละ                   180-210   บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด                ฟองละ                    4.50-4.60  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2          ฟองละ                    3.10-3.20  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 3          ฟองละ                    3.00-3.10  บาท

ราคาผัก
ผักคะน้า                 กก.ละ                    30-32   บาท
ถั่วฝักยาว                กก.ละ                    35-38   บาท
มะนาว (เบอร์1-2)         ผลละ                   2.50-3.00 บาท  
มะระจีน                 กก.ละ                     16-20  บาท 
พริกขี้หนู (จินดา)           ขีดละ                       5-6   บาท 

ราคาผลไม้
กล้วยน้ำว้า                  หวีละ                     25-30   บาท     
มะละกอพันธุ์แขกดำ            กก.ละ                    30-35   บาท
ลองกอง                    กก.ละ                    40-50   บาท 
มังคุด (ผิวมัน)                กก.ละ                    60-80   บาท

ที่มา : กรมการค้าภายใน