มท.นำจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ โดยมี รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในส่วนกลาง ร่วมเป็นจิตอาสา แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชุมชน จัดทีมวิทยากร ครูฝึก มาถ่ายทอดและฝึกสอนการประดิษฐ์ในวันนี้และวันพรุ่งนี้

สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในส่วนภูมิภาค ขณะนี้ทุกจังหวัด และอำเภอทั่วประเทศ กำลังจัดทำดอกไม้จันทน์ รวม 878 ช่อ เพื่อใช้เป็นตัวแทนจากทุกจังหวัดและอำเภอ สำหรับจัดส่งไปร่วมกับส่วนกลางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

Tag : กระทรวงมหาดไทย ดอกไม้จันทน์พระราชทาน