เปิดร่างสัญญาประชาคมเพื่อความปรองดอง

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 11:28 น.

Views

คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มี พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเสนอร่างสัญญาประชาคม ที่เป็นการรวบรวมความเห็น 10 ประเด็น และแนวทางสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทำหน้าที่ประธานพิจารณา

จากนั้นจะนำร่างสัญญาประชาคมฉบับแรก เปิดเวทีสาธารณะเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนทั้ง 4 ภาค ทั้งกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช ระหว่าง 27 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม จากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมอีกครั้ง ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ต่อไป

ส่วนการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างระเบียบ หรือประกาศตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นัดแรกในวันนี้ เชิญตัวแทนพรรคการเมืองเข้าร่วมหารือเพื่อวางกรอบ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ เพราะมีเนื้อหาใหม่หลายประเด็นจำเป็นต้องออกระเบียบ หรือประกาศใดๆ ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมือง และนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองที่แท้จริง  

ขณะที่ นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ การเมืองไทยกับสังคม  4.0 ระบุว่าภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ เป็นการมุ่งจัดสรรดุลอำนาจให้อยู่ต่อไปอีก 9-10 ปี แต่เชื่อว่าจะไม่ลงตัวและอาจเป็นระเบิดเวลาในอนาคตได้ พร้อมแนะนำฝ่ายการเมืองและนักการเมืองต้องปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไปอยู่เบื้องหลัง รวมตัวเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์ ตอบโต้ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริง