กระทรวงมหาดไทย จัดทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 11:28 น.

Views

เป็นโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ที่จัดขึ้นจนถึงพรุ่งนี้ โดยมีรองปลัดกระทรวง อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นจิตอาสาและมีเจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชุมชน จัดทีมวิทยากร ครูฝึก มาถ่ายทอดและฝึกสอนการทำดอกไม้จันทน์ 

ส่วนการจัดทำดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ขณะนี้ทุกจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ จัดทำดอกไม้จันทน์ รวมแล้วจำนวน 878 ช่อ เป็นตัวแทนจังหวัดและอำเภอ สำหรับจัดส่งไปร่วมกับส่วนกลางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง