คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทิง ตอนที่ 1

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 11:28 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พร้อมเจ้าหน้าที่ สตง.ภาค 8 ลงพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทิง จัดทำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านตามที่ อบต.เวียงใต้ ร้องขอ หลังเคยตรวจสอบโครงการนี้เดือนมิถุนายน ปีที่แล้ว

โครงการนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ทำสัญญาจ้างเอกชนตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 แล้วเสร็จเดือนกันยายน ปีเดียวกัน ค่าจ้าง 30.5 ล้านบาท โดยก่อสร้างบ่อ คสล. 1 บ่อ งานบ่อดิน 2 บ่อ เพื่อรับน้ำจากหนองกระทิง รวมความจุ 150,000 ลูกบาศก์เมตร และส่งน้ำเก็บที่ถังปูน 15 ถัง ความจุ 7,500 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นส่งผ่านระบบท่อให้ อบต.เวียงใต้ แจกจ่ายน้ำให้ชาวบ้านกว่าพันครัวเรือนใช้อุปโภค-บริโภค แต่โครงการนี้กลับไม่ได้ใช้งาน เพราะถังปูนที่ใช้เก็บน้ำมีรูรั่วกว่า 3,500 จุด เป็นผลจากวิธีก่อสร้างใช้เหล็กเส้นยึดไม้แบบ 2 ด้านไว้ด้วยกัน หรือ "Form Tie" เมื่อถอดแบบและดึงเหล็กเส้นออก จึงมีรูจำนวนมากที่ผนังของถังปูน 
 
ปัญหาดังกล่าวอบต.เวียงใต้ แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2557 แต่ไม่เป็นผล ชาวบ้านจึงส่งข้อมูลให้ สตง.ขยายผลตรวจสอบจึงพบพิรุธหลายอย่าง

รวมทั้งการคืนหลักประกันสัญญากว่า 1.5 ล้านบาท ให้เอกชน ทั้งที่การซ่อมแซมยังไม่สมบูรณ์ การตรวจสอบของ สตง. ทำให้การซ่อมแซมรูรั่วของถังปูนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 495,000 บาท

ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 คนใหม่ ยอมรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการนี้ไม่รอบคอบ 

วันพรุ่งนี้ติดตามการทวงคืนเงินแผ่นดินค่างานที่ลดลงกว่า 800,000 บาท และการซ่อมแซมรูรั่วของถังปูนที่ใช้เก็บน้ำ..