จ.อุบลราชธานี สร้างเทียนดำนิลแสดงความอาลัย รัชกาลที่ ๙

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 11:28 น.

Views

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี  ได้เร่งมือสร้างขบวนต้นเทียนพรรษา เพื่อเข้าร่วมแห่ในเทศกาลแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2560 นี้ ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง โดยองค์ประกอบของต้นเทียน ได้นำเรื่องราวพระมหาชนก ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สร้างเป็นองค์ประกอบต้นเทียนที่มีขนาดความยาวรวม 25 เมตร กว้าง 5 เมตร ด้านหน้าของต้นเทียนเป็นพญาครุฑ ที่เปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์ ที่นำขบวนเรือวิ่งฝ่าคลื่นมหาสมุทร ตรงกลางของต้นเทียนพรรษา เป็นเทียนพรรษาองค์ประธาน ที่วิจิตรสวยงาม ปิดทับเคลือบด้วยสีทองจากแผนทองคำแท้ มีเทียนบริวารสีดำนิล จำนวน 8 ต้น

นายสุรสีห์ สุทธิประภา หัวหน้าช่างผู้สร้างต้นเทียน บอกว่า เทียนองค์ประธานและเทียนบริวาร ที่เป็นสีดำนิล เพื่อแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

Tag : เทียนดำนิล