Green Report : หวั่น! แม่น้ำแม่กลองวิกฤตซ้ำรอยปี 59

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 11:28 น.

Views

ปัญหาน้ำเน่าเสียในแม่น้ำแม่กลอง ปรากฏเป็นประเด็นอีกครั้งหลังเฟซบุ๊กส่วนตัวของ สัตวแพทย์หญิงนันทริกา ชันซื่อ ผู้เชี่ยวชาญโรคสัตว์น้ำ ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่แก้ปัญหา วิกฤติแม่น้ำแม่กลองเน่าเสีย เมื่อปี 2559 ได้โพสต์ภาพปลากระเบนราหูและปลากระชังตายลอยในแม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำสายอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมระบุข้อความ "แม่กลองยังมีสารปนเปื้อน ชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม ยังได้รับผลกระทบ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหา"
              
ทีมข่าวกรีนรีพอร์ต จึงลงพื้นที่ไปยังจุดที่พบปลาตายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และได้ข้อมูลจากชาวบ้านตรงกันว่า ตั้งแต่ต้นปี 2560 มีปลากระเบนราหูที่เป็นสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์ ตายไปแล้วประมาณ 10 ตัว ส่วนปลาทับทิมและปลากะพง ที่เพาะพันธุ์เลี้ยงในกระชัง ก็ตายและลอยให้เห็นแทบทุกวัน       
              
แม้จะให้ยารักษาปลา ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประมงท้องถิ่นแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ปลายังตายอย่างต่อเนื่อง และพบว่าอวัยวะภายในของปลา มีสีที่ผิดปกติ
              
ขณะที่เกษตรกรปลูกพืช ในอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน โดยพืชผักที่ปลูกไว้สำหรับขาย มีคุณภาพและปริมาณที่ต่ำลง เพราะใช้น้ำเน่าเสียรดผัก         
              
ชาวบ้านในพื้นที่ ยังเชื่อว่า ต้นตอของน้ำเน่าเสีย มาจากโรงงานอุตสาหกรรม และฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่กว่า 200 ฟาร์ม ในอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลองสาธารณะ ซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลอง และอ่าวไทย
              
ขณะที่กรมควบคุมมลพิษได้เคยลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำมาแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่พบความผิดปกติ โดยค่าออกซิเจนละลายในน้ำ หรือค่า DO อยู่ที่ 5.2-6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้น้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้ตรงข้ามกับสิ่งที่ชาวบ้านเผชิญ

ข้อมูลที่ขัดแย้งกันระหว่างชาวบ้าน กับกรมควบคุมมลพิษ คงต้องรอการพิสูจน์ให้แน่ชัด เพื่อป้องกันไม่ให้ แม่น้ำแม่กลอง กลับมาวิกฤตซ้ำรอยเหมือนเมื่อปี 2559 อีกครั้ง

Facebook : Ch7greenreport

Tag : Green Report