ชง ครม.พิจารณาใช้ ม.44 แก้ปัญหาพลังงาน

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 15:23 น.

Views

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. สั่งการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ หรือ มินิคาบิเนต ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงานไปหารือกัน เพื่อแก้ปัญหาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. หลังศาลปกครองมีคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์นอกเหนือพื้นที่ทำการเกษตร แล้วทำความเห็นข้อกฎหมายเสนอให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เพื่อพิจารณาก่อนออกคำสั่งมาตรา 44 เพราะหลายพื้นที่เป็นปัญหาทับซ้อน เช่น แหล่งขุดเจาะปิโตรเลียมลานกระบือ ถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่ส.ป.ก. หลังให้สัปทานไปแล้ว

ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เตรียมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ในการผลิตปิโตรเลียม ทำเหมืองแร่ และทำโครงการพลังงานแทน ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะได้ข้อสรุปชัดเจนว่า จำเป็นต้องใช้ม.44 ในการแก้ปัญหาหรือไม่ โดยเตรียมเสนอ 4 แนวทางที่จะใช้แก้ปัญหา ประกอบด้วย การถอนสภาพ ซึ่งสามารถทำได้แต่เกษตกรจะเสียประโยชน์ การแก้ไขกฏหมาย แต่ใช้เวลานาน การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ ส.ป.ก. มาตรา 19 และมาตรา 30 เพื่อออกระเบียบนำพื้นที่ ส.ป.ก.ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ แต่ติดเงื่อนไขที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แต่พลังงานทดแทน ด้านกังหันลมเท่านั้น แต่ไม่สามรถปลดล็อกด้านปิโตรเลียมได้ และแนวทางสุดท้ายคือ การออกเป็นคำสั่งหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44

Tag : นายกรัฐมนตรี ม.44 ปัญหาพังงาน