กกต. เตรียมส่งเรื่องค้าน ร่าง พ.ร.ป.กกต.ใน 3 ประเด็น

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 15:40 น.

Views

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ กกต.จะสรุป 3 ประเด็นที่เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต.อาจขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คือ 1.หลักนิติธรรม ที่ควรคืน กกต. 5 คนให้กลับมาทำงาน 2.เจตนารมณ์ในการร่างกฎหมาย ที่พูดถึงเรื่องคุณสมบัติที่จะส่งผลให้ กกต. 3 คน ได้กลับมาทำหน้าที่ และ 3.นิติประเพณี ที่กระบวนการมีขัดเจตนารมณ์ ซึ่งที่ประชุม กกต.จะสรุปเนื้อหาข้อโต้แย้ง และยื่นให้ สนช.ในวันศุกร์นี้

สำหรับกรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองนั้น พบว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติ และมีความลักลั่นของกฎหมาย เนื่องจากร่างพรรคการเมืองกำหนดให้พรรคหาตัวแทนสรรหาในแต่ละเขต แต่ขณะนี้ยังไม่มีการแบ่งเขตที่ขัดเจน เพราะต้องรอร่างว่าด้วยการเลือกตั้งสส.  นอกจากนี้ เมื่อกฎหมายบังคับใช้ พรรคการเมืองต้องดำเนินการหาสมาชิกให้ครบจำนวน รวมถึงจ่ายค่าบำรุงพรรคให้แล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน แต่หากคสช.ยังไม่ยกเลิกคำสั่งตามมาตรา 44 ที่ห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรม ก็จะส่งผลเสีย และเป็นการกำจัดสิทธิของประชาชนและพรรคการเมือง จนอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้

Tag : กกต. ร่าง พ.ร.ป.กกต.