หน่วยงานรัฐชี้แจงกรณีโรงงานปล่อยมลพิษ จ.นครสวรรค์

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 15:52 น.

Views

เรื่องนี้เป็นความคืบหน้าจากรณีที่ 7 สีช่วยชาวบ้านเคยนำเสนอชาวบ้านที่ จ.นครสวรรค์ ร้องเรียนเข้ามา เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษ วันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งหนังสือชี้แจงรายละเอียดหลังจากมีการเข้าไปตรวจสอบโรงงานดังกล่าวแล้ว

จากการนำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ที่ส่งจดหมาย พร้อมคลิปวิดีโอ แสดงให้เห็นถึงความเดือดร้อนจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากนัก เป็นโรงงานประเภทผลิตน้ำตาลจากอ้อย ที่ปล่อยให้มีฝุ่นละอองจากกองกากอ้อย จนชาวบ้านไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองได้ และแม้ชาวบ้านจะเคยร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า

ปรากฎว่า หลังเรื่องนี้ออกอากาศไป ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกลับมาที่รายการ เนื้อหาใจความคือ ได้มีการสอบถามไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งก็ได้ข้อมูลว่า ได้มีการเข้าไปตรวจสอบโรงงานดังกล่าวแล้ว พร้อมสั่งให้โรงงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งสั่งให้แก้ไขตามมาตรา 37 และแจ้งการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งหากครบกำหนดตามระยะเวลาแล้ว โรงงานไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ จะมีการพิจารณาสั่งการให้โรงงานหยุดประกอบกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราว

7 สีช่วยชาวบ้าน ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมที่ช่วยเหลือ ติดตาม แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างจริงจัง

ขอขอบคุณ : กระทรวงอุตสาหกรรม

Tag : 7 สีช่วยตรวจสอบ โรงงานปล่อยมลพิษ โรงงานปล่อยมลพิษนครสวรรค์ โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษ 7 สีช่วยชาวบ้าน