หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และประชาชน ร่วมกันขุดลอกคลอง กำจัดเศษขยะและวัชพืช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ในเรื่องปัญหาน้ำท่วมขัง

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 20:05 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์, กำลังพลจากหน่วยงานทหาร, กรุงเทพมหานคร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันขุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวา วัชพืช และเศษขยะที่อุดตัน กีดขวางทางระบายน้ำ ณ บริเวณคลองกระเฉด หมู่บ้านบัวหลวง เขตบางเขน รวมระยะทาง 700 เมตร และบริเวณคลองหนองงูเห่า ชุมชนหนองงูเห่า ซอยวิภาวดี 64 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ รวมระยะทาง 500 เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร จากปัญหาน้ำท่วมขัง และระบายน้ำออกจากพื้นที่ เตรียมรองรับปริมาณน้ำฝน ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่คลองต่างๆ ได้คล่องตัวขึ้น รวมทั้งเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ขุดลอกคลอง