ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มจำนวนสูงขึ้น จ.ลำปาง

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 01:55 น.

Views

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เข้าฉีดพ่นสารเคมีและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน วัดและบ้านเรือนประชาชน หมู่ 3 บ้านต๋อ และหมู่ 10 บ้านต๋อแก้วพัฒนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน หลังจากมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เผยข้อมูลล่าสุด มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมากกว่า 41 คน คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากฤดูฝนที่มาไวกว่าปกติ จึงประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะตามแอ่งน้ำขังต่างๆ เพื่อหยุดวงจรยุงลาย และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้