สวยงาม! นักท่องเที่ยวแห่ชมทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม ริมถนนกว่า 70 ไร่

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนกาญจนวนิช หมู่  2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ต่างพากันหยิบโทรศัพท์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูป ลงมาถ่ายภาพทุ่งปอเทืองที่เหลืองอร่ามบนที่ดินริมถนนกว่า 70 ไร่ ของ รองศาสตราจารย์อาริสา รัตนเพ็ชร์ ที่ปลูกไว้เพื่อปรับสภาพดินก่อนปลูกพืชอื่น และเป็นความตั้งใจที่อยากให้ที่ดินเต็มไปด้วยดอกไม้สีเหลืองอร่ามทั้งแปลง แต่ไม่คาดคิดว่าระหว่างที่ปลูกปอเทืองไว้จะมีประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ทำให้รู้สึกดีใจและมีความสุข

สำหรับทุ่งปอเทืองแห่งนี้จะเปิดให้ชมได้อีก 2 สัปดาห์ เพราะรองศาสตราจารย์อาริสา จะต้องไถกลบเพื่อปลูกพืชอื่นตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งระหว่างนี้ขอให้ผู้ที่มาชมช่วยกันรักษาต้นปอเทือง เพื่อเก็บไว้แบ่งปันให้ผู้อื่นได้มาชมด้วย

Tag : ทุ่งปอเทืองเหลือง