เชิญทุกฝ่ายถกเวทีปรึกษาสาธารณะแก้ไขกฎหมายบัตรทอง

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

คณะกรรมการประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ยังมีขั้นตอนรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย ต่อเนื่องจากการทำประชาพิจารณ์ทั้ง 4 ภาคแล้ว โดยวันที่ 21 มิถุนายนนี้ จะจัดเวทีปรึกษาสาธารณะขึ้น ซึ่งเป็นเวทีปิดเพื่อให้ทุกฝ่ายรวมถึงตัวแทนเครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ ที่เห็นต่างกับการแก้กฎหมายครั้งนี้ ได้เข้าร่วมแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางอีกครั้ง ก่อนจะสรุปความเห็นเสนอให้รัฐ
มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ด้านตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ยังไม่ตัดสินใจจะเข้าร่วมเวทีปรึกษาสาธารณะ โดยจะขอเข้าพบคณะกรรมการประชาพิจารณ์ฯ ในวันนี้ก่อน เพื่อสอบถามถึงการเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น ก่อนตัดสินใจจะเข้าร่วมหรือไม่

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกลุ่มคนคัดค้านการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง ว่าขอยืนยันหลักการเดิมของการแก้ไขกฎหมาย เพื่อต้องการให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่แตะต้องกับสิทธิประโยชน์ หรือสิทธิบริการใดๆ ของประชาชน และไม่ได้ต้องการยึดอำนาจของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบอร์ด สปสช.มาดูแลเอง

Tag : กฎหมายบัตรทอง