สธ.เผย "แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์" รักษาคนไข้-แลกเปลี่ยนข้อมูลการแพทย์

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึง "แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์" ที่ถือเป็นเทคโนโลยีที่มาพัฒนาส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการแพทย์ ระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่เข้าไปลงพื้นที่คลุกคลีกับผู้ป่วยแต่ละชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง ให้สามารถเข้าถึงการวินิจฉัยอาการเบื้องต้นได้ ผ่านระบบ "แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์" ที่ อสม.ถ่ายภาพผู้ป่วยส่งต่อให้แพทย์ประเมินอาการ หรือส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินได้ทันเวลา ขณะเดียวกันยังมีข้อมูลให้ความรู้ อสม. ถึงโรคระบาด ให้การควบคุมโรคได้ง่ายขึ้น โดยใช้กลไก อสม.กว่า 1,000,000 คน

ด้าน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า "แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์" ชนะการแข่งขันในเวทีระดับโลก สร้างเครือข่ายทางสังคมสำหรับการส่งเสริมสาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้ สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

Tag : เทคโนโลยีรักษาคนไข้ แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์