นายกฯ พา ครม.เยี่ยมชมอาคารเรือนรับรองหลังใหม่

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 11:24 น.

Views

ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หน.คสช. ได้พบกับ นายมานพ สุวรรณปินฑะ ศิลปินผู้ปั้นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร่วม ชมพระบรมรูปฯ ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยจะรวบรวมเงินเพื่อจัดซื้อ และนำไปประดิษฐาน ณ อาคารเรือนรับรองหลังใหม่

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะรัฐมนตรี ไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคารเรือนรับรอง ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งก่อสร้าง เพื่อใช้ในการรับรองแขกรัฐบาล รวมทั้งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุม และกิจกรรมอื่นภายในทำเนียบรัฐบาล ซึ่งภาพรวมอาคารดังกล่าว มีสถาปัตยกรรมสอดคล้องกับ ตึกไทยคู่ฟ้า จึงได้ปรับปรุงตึกบัญชาการ 1 และ 2 ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยสีที่เลือกใช้ เป็นสีมหามงคล วันพระราชสมภพ ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ ยังต้องการให้เพิ่มสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเข้าไปด้วย

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดจะนำผ้าปักจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ซึ่งออกแบบอย่างสวยงาม มาประดับในอาคารเรือนรับรองหลังใหม่ เพื่อแสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านความสามารถของคนไทย ให้แขกต่างประเทศ ได้ชม โดยอาจเปิดให้ผู้สนใจซื้อผ้าดังกล่าว และบริจาค เพื่อประดับในทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าทุกอย่างทำเพื่อประโยชน์ของทุกคน และเตรียมเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา สำหรับนักศึกษา ที่เดินทางมาเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ได้มีโอกาสเยี่ยมชม ศิลปะ ความงดงามของไทยด้วย

Tag : นายกรัฐมนตรี อาคารเรือนรับรอง พระบรมรูป ร.9