พศ. ถกแก้กฎหมายพระพุทธศาสนาเสนอมหาเถรสมาคม บ่ายนี้

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

เช้าวันนี้ พลอากาศเอกอาคม  กาญจนหิรัญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ในคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้หารือกับ พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะกฎหมายกำกับดูแลเรื่อง รายรับ-รายจ่ายของวัดทั่วประเทศ เพื่อปรับแก้ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินงบประมาณและเงินบริจาค

นอกจากนี้ ยังหารือถึงปัญหาอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายด้านอื่นๆ เพื่อปรับแก้ให้เหมาะสมมากขึ้น โดยผลการหารือทั้งหมดจะสรุปเป็นข้อมูล นำเสนอเข้ากราบทูล พระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราชและกรรมการมหาเถรสมาคม ที่จะประชุมกันในช่วงบ่ายวันนี้

หากข้อสรุปที่นำเสนอ ผ่านการเห็นชอบจาก มส.ในวันนี้ ทาง พศ.จะเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายทันที

ส่วนความคืบหน้าทุจริตเงินทอนวัดนั้น ผู้อำนวยการ พศ. ได้ส่งข้อมูลรายรับ- รายจ่ายของวัดทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2553 - 2558 ให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. ไปครบแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่ารายชื่อวัดที่ส่งบัญชีรายรับ- รายจ่ายไปจะมีความผิด เพราะต้องรอให้ ปปป. ตรวจสอบก่อน