ชาวสวนยางเรียกร้องรัฐใช้ ม.44 แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

นายบุญส่ง  นับทอง ประธานสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย หรือ สคยท.พร้อมสมาชิกเดินทางเข้าพบ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เนื่องจากเห็นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางของภาครัฐ 4 มาตรการ ไม่ตรงจุด โดยเฉพาะแนวทางการแทรกแซงราคายาง เพื่อซื้อยางพาราเก็บไว้ 310,000 ตัน เหมือนที่ผ่านมา เป็นการสร้างปัญหาเรื้อรัง จนส่งผลกระทบมาถึงทุกวันนี้

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการใช้ยางพาราในประเทศให้ได้ 25% ภายในระยะเวลา 2 ปี และผลักดันให้ไทย เป็นผู้นำด้านยางพาราในตลาดโลก เนื่องจากเห็นว่า ปัจจุบันการซื้อ-ขายยางล่วงหน้าเป็นอุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้ราคายางไม่มีเสถียรภาพ รวมทั้งขอให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. เปิดโอกาสให้ตัวแทน สยยท.สคยท. เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ กนย. และเห็นว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรเรียกประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ. ศ. 2542 โดยด่วน เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ในการควบคุมสต็อกยาง

Tag : ยางพารา  ม.44