Make Money ทำได้ใช้เป็น : แปลงทุนรัฐ ขยายงานสร้างเงิน

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

ธุรกิจส่วนตัว หนึ่งอาชีพในฝันของคนยุคใหม่ ที่อยากผันตัวเองมาสร้างรายได้เพราะต้องการเป็นนายตัวเอง แต่การวางแผนที่เป็นระบบ, การบริหารต้นทุน และการหาตลาด ก็เป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งหากได้ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้

ภาครัฐเองก็พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ ผ่านโครงการต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่จะช่วยเอื้อประโยชน์เข้าสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นด้วย เพื่อเพาะต้นกล้า SME ให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างเข้มแข็ง

อย่าง SME รายนี้ ที่เข้ารับคำแนะนำ ด้วยไอเดียอยากสร้างเงินจากน้ำยางพาราที่มีอยู่ในชุมชน และเป้าหมายเจาะตลาดในกลุ่มผู้รักสุขภาพ

กองทุนจากภาครัฐที่จะเข้ามาเป็นแหล่งเงินทุน ก็มีหลายระดับทั้งการเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนา รวมไปถึงการฟื้นฟูธุรกิจด้วย

Tag : Make Money ทำได้ใช้เป็น