ขอนแก่นเตรียมรับนายกฯ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 14:55 น.

Views

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และ หัวหน้า คสช. เตรียมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันพรุ่งนี้ เพื่อกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อน ไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “วิจัยและนวัตกรรม มข. เพื่อ Thailand 4.0” ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

จากนั้นนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปยังสหกรณ์โคนมขอนแก่น เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4 – 01 จำนวน 5 แปลง พร้อมมอบโรงรวบรวมผลิตน้ำนมดิบ และ โรงผสมอาหารสัตว์ให้กับสหกรณ์โคนม ขอนแก่น จำกัด รวมทั้ง จะมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการธนาคารโคนมทดแทน และ เงินสนับสนุนโครงการยางพาราในหน่วยงานภาครัฐสำหรับปูพื้นโรงเรือนโคนม

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี  จะเยี่ยมชมนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ผลงาน Young Smart Farmer การบริหารจัดการน้ำ การ Zoning by Agri – map และ การทำเกษตรแปลงใหญ่  พร้อมดูโครงการผักปลอดสารพิษ รวมทั้งชมการจัดตั้งบริษัทประชารัฐสามัคคีขอนแก่นตามลำดับต่อไป

Tag : นายกรัฐมนตรี ไทยแลนด์ 4.0 ขอนแก่น