นายกฯ สั่ง ก.สาธารณสุข เร่งชี้แจงร่าง กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 15:33 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หน.คสช. ขอให้รายงานปัญหาการคัดค้านประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ หลักประกันสุขภาพ ต่อที่ประชุม ครม. ซึ่งนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ได้แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องบ้างแล้ว และการปรับปรุงร่างแก้ไขดังกล่าวเป็นการรับฟังความเห็นของประชาชน 4 ภาค รวมถึงใน กทม. ด้วย ซึ่งความพยายามล้มเวที ในหลายจังหวัดที่ผ่านมา ทำให้ต้องสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง โดยอาจไปจัดเวทีเสวนา ให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชนให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง กฎหมายเดิม และ ร่าง กฎหมายใหม่ ใน 14 ข้อ ที่เป็นการยืนยันว่าสิทธิประโยชน์ของประชาชน ยังมีอยู่เหมือนเดิม โดยเฉพาะบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค ยังมีอยู่เหมือนเดิม แต่มีความต่างกันที่การบริหารจัดการ และการจัดซื้อยาของ สปสช.

Tag : นายกรัฐมนตรี หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 30 บาท บัตรทอง