กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ร่วมคุยแก้ กม.บัตรทอง ขู่เจอทหารวอล์คเอ้าท์ทันที

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

วันพรุ่งนี้ คณะกรรมการประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติบัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายบัตรทอง จะจัดเวทีปรึกษาสาธารณะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทำประชาพิจารณ์ มาหารืออย่างเปิดกว้างอีกครั้ง โดยได้เชิญทุกฝ่าย รวมทั้งตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ที่คัดค้านการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

ทางด้านตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ตอบรับเข้าร่วมแสดงความเห็น แต่ยื่นคำขาดห้ามมีเจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจในพื้นที่จัดเวทีปรึกษาสาธารณะอย่างเด็ดขาด หากพบทหารจะไม่เข้าประชุม หรือวอล์คเอ้าท์ทันที

นอกจากนี้ ยังขอให้ที่ประชุมเปิดกว้างในการแสดงความเห็น ทั้งความเห็นร่วม เห็นต่างและข้อเสนอแนะของทุกฝ่าย รวมทั้งขอให้นำความเห็นต่างแยกออกมาหารือกันในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายบัตรทอง ได้รับจะประสานไปยังฝ่ายความมั่นคงไม่ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาในพื้นที่ และจะเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายแสดงความเห็นอย่างเต็มที่

และในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีการรายงานกรณีการคัดค้านการจัดทำประชาพิจารณ์ ร่างกฎหมายบัตรทอง ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้เร่งทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย โดยยืนยันไม่มีการยกเลิกบัตรทอง โดยหลังแก้ไขกฎหมายแล้วประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุด

Tag : กฎหมายบัตรทอง ทำประชาพิจารณ์