พศ.ชงแก้กฎหมาย เปิดทางเข้าสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดทั่วประเทศ

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

การหารือร่วมกันระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เกี่ยวกับการปรับแก้กฎหมาย ทาง พศ. ได้เสนอขอแก้ไข 2 ประเด็นหลัก คือ เรื่องอำนาจหน้าที่ของ พศ. ในการเข้าตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น  และเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งไม่เพียงพอ และพบมีการใช้เงินไม่คุ้มค่าผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ จึงให้ พศ. จัดทำรายละเอียดใน 2 ประเด็นหลักและเสนอกลับมาโดยเร็วที่สุด เพื่อนำเข้าสู่ สนช. ต่อไป

และในการประชุมมหาเถรสมาคม หรือ มส. ในวันนี้ ผู้อำนวยการ พศ. ได้นำเรื่องขอปรับแก้กฎหมายใน 2 ประเด็นดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมแล้ว หลังจากนี้ก็จะเร่งจัดทำรายละเอียดแก้ไขกฎหมายเสนอให้ คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาโดยไม่ต้องนำกลับมาเสนอ มส. อีก

Tag : พศ.ชงแก้กฎหมาย