ทวงคืนโบราณวัตถุทับหลังปราสาทหนองหงส์

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมนัดแรกของ คณะกรรมการติดตามวัตถุโบราณของไทยในต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการโบราณวัตถุ ที่หารือกันและต้องทวงคืนมี 24 ชิ้น อาทิ ทับหลังพระยมทรงกระบือ ปราสาทหนองหงส์ ที่ตั้งอยู่ตรงประตูเข้าออกทั้ง 3 หลัง ที่หายไปกว่า 50 ปีแล้ว จากปราสาทหนองหงส์ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และล่าสุดมีคนไทยไปพบในสหรัฐอเมริกา

ทับหลังปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว, ภาพสลักบนเสาติดกับผนังปราสาทหินพนมรุ้ง, ม้าหินทราย สัตว์พาหนะของพระนารายณ์ และภาพสลักนางสีดาทรงเสาติดผนัง จากปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งหมด 5 รายการ ไปพบอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ ชอง-มุน-ลี ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในส่วนโบราณวัตถุรายการอื่นๆ ที่ไปจัดแสดงอยู่ในต่างประเทศ ยังมีอีก อาทิ กรุพระประโคนชัย จำนวน 18 องค์ และวัตถุโบราณทับหลังรูปบุคคลเหนือแนวหงส์ จากปราสาทหินพิมาย

แนวทางในการทวงคืนโบราณวัตถุ ไทยจะรวบรวมข้อมูลจากที่มีผู้พบเห็นภาพถ่ายในอดีต และร่องรอยในปัจจุบัน มาพิจารณาดำเนินการทวงคืน ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างประเทศที่จะต้องประสานงาน ทั้งเอกสาร หลักฐาน และเจรจาทวงคืนกลับสู่ประเทศไทย เช่นเดียวกับที่ไทยเคยทวงคืน ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ กลับคืนมา