โรงพยาบาลศิริราช ใช้มีดนาโนรักษามะเร็งตับ

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมทีมแพทย์ภาควิชารังสีวิทยา เปิดเผยความสำเร็จในการรักษามะเร็งตับ และมะเร็งตับอ่อน ด้วยนวัตกรรมมีดนาโนแห่งเดียวในประเทศไทย รักษาผู้ป่วยมาแล้ว 20 คน ในระยะเวลา 3 ปี จนแน่ใจว่ามีประสิทธิภาพที่ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

วิธีการรักษา จะจี้ก้อนเนื้อร้าย ด้วยเข็มอย่างน้อย 2 เล่ม ขนาด 1 มิลลิเมตร และปล่อยกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์ สูงถึง 3,000 โวลต์ ไหลผ่านเซลล์เนื้องอก ทำให้เกิดรูขนาดเล็กจำนวนมากที่เยื่อหุ้มเซลล์แบบถาวร ทำให้เซลล์มะเร็งตาย และทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียงน้อยมาก

ปัจจุบันการใช้มีดนาโน มักทำการรักษามะเร็งตับที่อยู่ใกล้กับหลอดเลือดหรือท่อน้ำดี รวมทั้งมะเร็งตับอ่อน ที่รักษาโดยการผ่าตัดได้ยาก และเหมาะกับมะเร็งตับขนาดเล็ก ไม่เกิน 5 เซนติเมตร โดยมีความแม่นยำสูง แผลเล็ก เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย และหลังรักษาใช้เวลาพักฟื้นแค่ 1 วัน แต่ค่ารักษายังค่อนข้างสูง ประมาณ 150,000 - 200,000 บาท และไม่สามารถรักษาได้กับผู้ป่วยที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ ผู้มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ มีตำแหน่งเนื้องอกใกล้หัวใจ และ มีเนื้องอกขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร

แม้การรักษาด้วยมีดนาโน ยังมีราคาแพง แต่ก็มีโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ของโรงพยาบาลศิริราช คอยพิจารณาผู้ป่วยที่มีความจำเป็น เพื่อนำเข้าโครงการเพื่อรักษาฟรี โดยประชาชนสามารถบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ศิริราชมูลนิธิ

ศิริราชมูลนิธิ โทร 0-2419-7658-60