หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ขุดลอกคลองกำจัดเศษขยะ ผักตบชวา และวัชพืช เพื่อเปิดทางระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 20:06 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับกำลังพลจากหน่วยทหาร และหน่วยงานในพื้นที่ ทำการขุดลอกคลองกำจัดเศษขยะ ผักตบชวา วัชพืช และดินตะกอน ที่อุดตันกีดขวางทางระบายน้ำ ณ คลองจิ๊ปดำริห์ ซอยยิ้มอุปถัมภ์ ระยะทางรวม 1 กิโลเมตร และที่ประตูระบายน้ำเทเวศน์ เขตพระนคร โดยพื้นที่ทั้งสองแห่งนี้ มีเศษขยะ ผักตบชวา วัชพืช รวมถึงดินตะกอน อุดตันกีดขวางทางระบายน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนัก ซึ่งการขุดลอกคลองในวันนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองต่างๆในพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เป็นอย่างดี

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ขุดลอกคลอง