เพิ่มบทลงโทษ “นายจ้างแรงงานต่างด้าว” ปรับเริ่มต้น 4แสนบาท

วันที่ 23 มิ.ย. 2560 เวลา 11:40 น.

Views

กระทรวงแรงงาน ประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริการจัดการทำงานต่างด้าว (ฉบับใหม่) เพิ่มบทลงโทษนายจ้างและผู้กระทำผิด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับสาระสำคัญ พ.ร.ก.การบริการจัดการทำงานต่างด้าว (ฉบับใหม่) เพิ่มบทกำหนดโทษ ดังนี้

-  นายจ้างรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 -800,000บาท / คนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน

- นายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับ ไม่เกิน 4,000บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน

- คนต่างด้าวทำงานโดยไม่รับอนุญาตให้ทำงาน หรือทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำงาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- คนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นและเร่งด่วน แต่ไม่แจ้งนายทะเบียนมีโทษปรับ ตั้งแต่20,000-100,000บาท

- คนต่างด้าว ทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000บาท

- ผู้มีอำนาจด้านการจัดหางานของกรมแรงงาน หรือผู้ประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงานโดยไม่รับอนุญาต มีโทษ จำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 -600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่น ว่า สามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ มีโทษจำคุก ตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 600,000 -1,000,000บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ

Tag : ทีมข่าว7สีออนไลน์ แรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน