คอลัมน์หมายเลข 7 : เรียกคืนเงินบ้านม้งพังกว่า 3,000,000 บาท

วันที่ 23 มิ.ย. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

บ้านตัวอย่างของชนเผ่าไทพวน แบ่งเป็นค่าก่อสร้างบ้าน 400,000 บาท ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์อีก 300,000 บาท สภาพบ้านเริ่มเอียงไม่มั่นคงแข็งแรง จนไม่สามารถเดินขึ้นไปสำรวจชั้นบนของบ้านได้

ล่าสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่าบ้านตัวอย่างชนเผ่าไทพวนพังเสียหายแล้ว

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ทำสัญญาจ้างเอกชนให้ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 5 ชนเผ่า คือ ชนเผ่าเมืองวรนคร ไทลื้อ ม้ง เมี่ยนและไทพวน งบประมาณก่อสร้าง 5 หลัง รวม 3,500,000 บาท

ตัวแทนชนเผ่าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า แบบบ้านผิดเพี้ยนไปจากวิถีชีวิต จนไม่สามารถใช้ถ่ายทอดความรู้ได้จริง

สตง.น่าน คำนวณปริมาณวัสดุและราคา พบว่า ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง คือ มูลค่าตามสัญญาสูงกว่าราคากลางตามหลักเกณฑ์, ก่อสร้างจริงไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ, ผู้รับจ้างก่อสร้างเสร็จช้ากว่ากำหนด ต้องคิดค่าปรับวันละ 3,500บาท แต่ในสัญญาระบุค่าปรับเพียงวันละ 600 บาท รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 3,100,000 บาท โดยกรรมการตรวจการจ้างโครงการนี้มีหุ้นอยู่ในบริษัทผู้รับจ้าง ส่วนพนักงานขับรถของหน่วยงานที่จัดทำโครงการก็เป็นกรรมการกำหนดราคากลางและกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ น่าสังเกตว่า การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษนี้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือไม่

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7