วิษณุ เชื่อ ระเบียบ พศ. รัดกุม สั่ง ผอ.พศ.รายงานผลสอบต่อเนื่อง

วันที่ 23 มิ.ย. 2560 เวลา 17:24 น.

Views

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการหารือกับ พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในกรณีการทุจริตเงินอุดหนุนวัด ว่า พศ. ได้ชี้แจงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาทั้งหมด พร้อมปฎิเสธ ข่าวพบการทุจริตในวัด 60 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า มีวัดที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยอยู่ 12 วัด ทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการสืบสวน ของกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ ปปป. และตำรวจ ซึ่งต้องลงไปตรวจสอบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่ หรือวัด  หรืออาจจะเป็นการร่วมมือ ระหว่างทั้งเจ้าหน้าที่และวัดก็ได้ ต้องดำเนินการตรวจสอบเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ยังไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมาย เพราะมีการแก้ไขระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อปี 2558 ที่ให้วัดขอสนับสนุนงบประมาณผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก่อน ไม่สามารถขอสนับสนุนงบประมาณโดยตรงมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่วนกลางได้โดยตรง แต่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ไม่มีอำนาจอนุมัติงบประมาณ แต่จะมีคณะกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และเจ้าคณะจังหวัดร่วมด้วย เพื่อพิจารณาคำขอสนับสนุนงบประมาณ ก่อนส่งมายังส่วนกลาง ซึ่งจะมีคณะกรรมการอีก 1 ชุดพิจารณาอีกครั้ง

Tag : เงินทอน รองนายกรัฐมนตรี ระเบิบสำนักงานพระพุทธศาสนา เงินอุดหนุนวัด