คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์กำจัดขยะครบวงจรเทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์

วันที่ 26 มิ.ย. 2560 เวลา 06:58 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตาม 2 โครงการในจังหวัดนครสวรรค์ และอีก 1 โครงการในจังหวัดปทุมธานี ที่ สตง.เข้าตรวจสอบในแง่การใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 ศูนย์กำจัดขยะครบวงจรเทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์ สถานีขนส่งแห่งที่ 2 นครสวรรค์ รถตัดหญ้า ทุจริต คอร์รัปชัน ปทุมธานี