สั่งชะลอเบิกค่าโอที 1 แสน นายสถานีรถไฟปัตตานี

วันที่ 27 มิ.ย. 2560 เวลา 13:58 น.

Views

จากกรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสารการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา ของนายสถานีรถไฟปัตตานี ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า มีการเบิกจ่ายสูง มูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท นั้น

นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าว การรถไฟฯ ได้สั่งชะลอการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา รวม 10 สถานี แล้ว จนกว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ยืนยันว่า กรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน แต่น่าจะมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา

เบื้องต้น นายสถานีปัตตานี และนายสถานีที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ทั้ง 10 สถานี จะเข้าประจำสถานีละ 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกา ถึง 18 นาฬิกา แต่ในช่วงที่ผ่านมาการรถไฟฯมีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบราง ตั้งแต่สถานีหาดใหญ่ถึงสถานีสุไหงโก-ลก ซึ่งบางสถานีจะต้องเข้าปรับปรุงพื้นที่ในเวลากลางคืน ทำให้นายสถานีต้องมีความรับผิดชอบต่อเนื่อง ในการประจำสถานีตลอดช่วงเวลาที่มีการปรับปรุง เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีความเสียหายขึ้น ระหว่างการปรับปรุงเส้นทาง นายสถานีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ จึงสามารถเบิกค่าทำงานล่วงเวลาได้ตามสิทธิ

ทั้งนี้ การรถไฟฯ เตรียมปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น คาดว่าระเบียบใหม่นี้ จะแล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน ยอมรับว่า ปัจจุบันการรถไฟฯเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอยู่ประมาณ 11,000 คน และในอนาคตจะมีโครงการก่อสร้างระบบรางอื่นๆเพิ่มเติม เช่น โครงการรถไฟทางคู่ และโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ประเมินว่า จะต้องใช้บุคลากรการรถไฟฯรวมกว่า 20,000 คน หรือเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ปัจจุบันอีกกว่า 20% แต่ตามมติคณะรัฐมนตรีในปี 2541 ที่มีคำสั่งการรถไฟฯรับพนักงานใหม่ได้ ในจำนวนไม่เกิน 5% ของพนักงานที่เกษียณอายุราชการ เนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ทำให้มีพนักงานไม่เพียงพอ

Tag : นายสถานีรถไฟปัตตานี การรถไฟแห่งประเทศไทย ค่าล่วงเวลา 1 แสนบาท