ททบ.5 จับมือ ช่อง 7 สี และ 9 หน่วยงานพันธมิตร จัดตั้ง “ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย”

วันที่ 27 มิ.ย. 2560 เวลา 20:08 น.

Views

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และอีก 9 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันลงนามจัดตั้ง ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย

ในวันนี้ พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 นายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และผู้แทนของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี โกลบอลเน็ตเวิร์ค สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมประเทศไทย สมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้งประเทศไทย สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการ 13 สถาบัน สมาคมนักการตลาดแบบตรงไทย และบริษัท NS Media Group ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเอ็มโอยู. จัดตั้งชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจะเริ่มดำเนินการทันทีตั้งแต่วันพรุ่งนี้

โดยมีพันเอกนที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และผู้แทนอีก 9 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมลงนามบันทึกเป็นสักขีพยานในการจัดตั้งชมรมครั้งนี้

สำหรับชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นครั้งนี้ เพื่อสร้างบรรทัดฐานการตรวจสอบงานโฆษณายุคใหม่ให้มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และยกระดับการทำงานจากคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ ขึ้นเป็นชมรม รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของ กสทช. ที่ต้องการให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รวมกลุ่มกันกำกับดูแลกันเอง

พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์ ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทยคนแรก กล่าวว่า การจัดตั้งชมรมนี้ เป็นการยกระดับสถานะจากคณะกรรมการฯ ขึ้นมาเป็นชมรมตามประกาศของ กสทช. โดยจะร่วมทำงานกับพันธมิตรสาขาต่างๆ เพื่อให้มีการตรวจพิจารณา และกำกับดูแลการโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะช่วยยกระดับการเซ็นเซอร์โฆษณาในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานเป็นรูปธรรม มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

นายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มั่นใจว่า ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย มีความพร้อมในการตรวจงานโฆษณาทุกชิ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรมจริยธรรม และมีความเป็นกลาง ด้วยระบบมายเซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นระบบที่ช่อง 7 สีพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การทำงานด้านเซ็นเซอร์มากว่า 40 ปี ซึ่งทำให้ทุกชิ้นงานโฆษณามีความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถรักษาความลับของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

พันเอกนที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. กล่าวยืนยันจะสนับสนุนการทำงานของชมรมฯ นี้อย่างเต็มที่ เพราะเชื่อว่าจะสร้างมาตรฐานการตรวจพิจารณาโฆษณาที่ดีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทผู้ผลิตและเอเจนซีโฆษณาได้

ขณะที่ นายนิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมประเทศไทย กล่าวขอบคุณที่ให้โอกาสโทรทัศน์ประเภทไม่ใช้คลื่นความถี่ หรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกได้เข้ามามีส่วนรวมในการทำงานในชมรมฯ

นางวิมลศิริ ปัญจธนศักดิ์ ตัวแทนสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ สนับสนุนการจัดตั้งชมรมฯ นี้อย่างเต็มที่ เพราะระบบเซ็นเซอร์จะมีระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ สามารถจัดทำโฆษณาได้อย่างถูกกฎหมาย

Tag : ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์โฆษณา เซ็นเซอร์โฆษณา ระบบมายเซ็นเซอร์