คอลัมน์หมายเลข 7 : พบสถานีขนส่งร้าง จ.นครสวรรค์

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

ในการลงพื้นที่ของผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 11 โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสรรค์ ติดภารกิจไม่สามารถให้ข้อมูลกับทีมข่าวได้

จากข้อมูลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. พบว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ขอถอนสภาพที่ดินเมื่อปี 2547 ก่อนทำสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างสถานีขนส่งในปีต่อมา โดยกระทรวงมหาดไทย เพิ่งอนุญาตให้กรมการขนส่งทางบก ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลงดังกล่าวเมื่อปี 2555 แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องถอนสภาพแล้วเสร็จก่อนครบกำหนดอายุการขออนุญาต 5 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นี้

สำหรับงบประมาณ 42 ล้านบาทนี้ สส.นครสรรค์ เขต 1 ในขณะนั้น ขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสถานีแห่งใหม่ เนื่องจากที่เดิมคับแคบ..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7