คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธประปาหมู่บ้านที่ จ.แม่ฮ่องสอน ตอนที่ 1

วันที่ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่า สตง. ให้ข้อคิดนี้แก่ นายวิจารณ์ ณรงค์รุ่งเรือง นายก อบต.แม่ยวมน้อย และคณะผู้บริหาร ระหว่างลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สตง.ภาค 8 และ “คอลัมน์หมายเลข 7” สุ่มตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก 2 โครงการ จากทั้งหมด 8 โครงการ ขยายผลจากข้อมูลที่ชาวบ้านร้องเรียนว่า ชาวบ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ไม่เคยได้ใช้น้ำประปาจากโครงการนี้ นับตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จปี 2559 ทั้งที่ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ สามารถรองรับการใช้น้ำได้ 300-700 ครัวเรือน

น่าสังเกตว่า 8 หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.แม่ยวมน้อย มีไม่เกิน 150 ครัวเรือนที่เป็นผู้ใช้น้ำ โดยการจัดทำโครงการนี้ อบต.แม่ยวมน้อย ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2559 จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่มาก 8 หมู่บ้าน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ แห่งละกว่า 4.9 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งหมดกว่า 39.5 ล้านบาท

การก่อสร้างประปาหมู่บ้านโครงการนี้ อบต. ใช้วิธีจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ จึงมีเพียง หจก.สหพัฒนไชยกูล และ หจก.ทีเอพีก่อสร้าง ที่ได้รับว่าจ้างตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ทั้ง 8 สัญญามีผู้ควบคุมงานคนเดียวกัน 

การขยายผลของ สตง.ยังพบว่างานก่อสร้างหลายรายการ ใช้วัสดุไม่ถูกต้อง มีราคาถูกกว่าสัญญาจ้าง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 15 ล้านบาท รวมกับค่าขยายเขตไฟฟ้าอีกกว่า 1.9 ล้านบาท ที่ อบต.แม่ยวมน้อย จ่ายให้เอกชนคู่สัญญาแบบไม่สมเหตุผล
              
ส่วนอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบประปาโครงการนี้ยังใช้งานไม่ได้ มาจากปั๊มน้ำที่นำไปติดตั้งมีแรงดันน้อยกว่าที่กำหนดในสัญญาจ้าง
              
การตรวจสอบโครงการนี้ ซึ่งเป็นผลจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ส่งผลให้เกิดความสำเร็จอย่างไร ติดตามตอนต่อไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7