ทีมข่าว7 สี ลงพื้นที่ล้วงลึก! ภารกิจกองร้อยลาดตระเวน ระยะไกลที่ 3 จ.บึงกาฬ

วันที่ 1 ก.ค. 2560 เวลา 16:07 น.

Views

ภารกิจกองร้อยลาดตระเวน ระยะไกลที่ 3

คุณพัทธ์ธีร์ รัตน์ประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวสายภูมิภาค ช่อง 7 สี พาลงพื้นที่ ล้วงลึก! ภารกิจของหน่วยรบพิเศษ กองร้อยลาดตระเวน ระยะไกลที่ 3  จ.บึงกาฬ ซึ่งปฎิบัติหน้าที่เข้าแทรกแซงในพื้นที่เชิงลึกในการหาข้อมูลข่าวสาร เพื่อสกัดกั้น ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

โดยภารกิจหลักของ กองร้อยลาดตะเวน ระยะไกลที่ 3 จ.บึงกาฬ ได้แก่ การลาดตระเวน หาข่าวจากฝ่ายข้าศึก การซุ่มเข้าตรวจ ตั้งจุดสกัด และการใช้จิตวิทยามวลชน

Tag : กองร้อยลาดตระเวน ระยะไกลที่ 3 จ.บึงกาฬ ยาเสพติด ชายแดน