เหยี่ยวข่าว 7 สี : ชาวโคราชยิ้มรับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง

วันที่ 1 ก.ค. 2560 เวลา 22:31 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี บินไปสำรวจความคืบหน้าของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง หลังได้รับข้อมูลว่า ขณะนี้เริ่มเห็นผลสัมฤทธิ์แล้ว ทั้งการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง การเตรียมพื้นที่แก้มลิงไว้รองรับน้ำฝน น้ำหลาก รวมถึงความยินดีของเกษตรกร ที่ยอมรับการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำ และภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
  
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่อาคารบังคับน้ำ และการขุดคลอง ก่อสร้างไปเป็นลำดับ ก็มีประชาชนในบางพื้นที่ ได้รับผลกระทบเกิดน้ำท่วมขังในที่นา แต่ทางจังหวัด และกรมชลประทาน พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเยียวยา และยืนยันว่า เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ จะไม่มีปัญหาที่เผชิญอยู่นี้อีกต่อไป

จากการติดตามปัญหาวิกฤตอุทกภัยที่อำเภอปักธงชัย และภาคอีสาน ตั้งแต่ปี 2553 รวมถึงปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ที่เกิดขึ้นติดต่อกันมานานหลายปี ทำให้เกิดการพัฒนาเขื่อนลำพระเพลิง ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ที่มีความยาว 180 กิโลเมตร หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ถึง 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพารักษ์ ด่านขุนทด โนนไทย พระทองคำ โนนสูง และอำเภอเมืองนครราชสีมา กำลังจะทำให้ภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน ซึ่งรอยยิ้มของชาวโคราชในวันนี้ คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเหยี่ยวข่าว 7 สี ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือประชาชน

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี