คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธสนามกีฬา จ.สมุทรปราการ มูลค่ากว่า 151 ล้านบาท

วันที่ 3 ก.ค. 2560 เวลา 07:21 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตาม การตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ มูลค่ากว่า 151.8 ล้านบาท

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 สนามกีฬา สนามกีฬา สมุทรปราการ ตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ทุจริต คอร์รัปชัน สมุทรปราการ