กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รณรงค์งดเหล้าหันมาดื่มนมวันเข้าพรรษา

วันที่ 4 ก.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงวันเข้าพรรษาที่จะถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมช่วงเข้าพรรษา โดยได้ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกทั่วประเทศ ลดราคาขายนมและผลิตภัณฑ์นมลงอีก 10 - 30% ในระหว่างวันที่ 5- 20 กรกฎาคมนี้ เพื่อกระตุ้นการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมของคนไทยให้มากขึ้น จากข้อมูลปัจจุบันคนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้นเป็นคนละ 18 ลิตรต่อปี โดยตั้งเป้าจะให้เพิ่มขึ้นอีกเป็นคนละ 25 ลิตรต่อปี

นอกจากนี้ ในช่วงเข้าพรรษา มีวันหยุดยาว 3 วัน ซึ่งจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุการจราจร โดยมีบริการนมพร้อมน้ำดื่ม จุดแวะพักรถ 2 จุด คือ ใกล้ อ.ส.ค. มวกเหล็ก บริเวณถนนมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี และบริเวณ อ.ส.ค. ปราณบุรี ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ และสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจุดที่มีประชาชนเดินทางให้ร่วมรณรงค์งดเหล้าหันมาดื่มนมแทนด้วย

Tag : วันเข้าพรรษา เทศกาลเข้าพรรษา ดื่มนมเข้าพรรษา งดเหล้าเข้าพรรษา