คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธสนามกีฬา จ.สมุทรปราการ ตอนที่ 2

วันที่ 4 ก.ค. 2560 เวลา 11:33 น.

Views

สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เป็น 1 ในสนามกีฬา 7 แห่งในพื้นที่ 6 จังหวัด ก่อสร้างตามข้อตกลงที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.จ้างกรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างทางลำปางรับผิดชอบก่อสร้าง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2558 ค่าจ้างกว่า 965 ล้านบาท

สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ค่าก่อสร้างกว่า 151.8 ล้านบาท ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ สนามฟุตซอล สนามเทนนิส 6 คอร์ต และอาคารอำนวยการ ค่าก่อสร้างกว่า 151.8 ล้านบาท กกท.โอนให้กรมทางหลวงครบแล้ว แต่ส่งมอบงานไม่ทันกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2558

น่าสังเกตว่า ศูนย์สร้างทางลำปางเบิกค่าจ้างถึงเดือนกันยายนปีที่แล้วเหลือแค่กว่า 700,000 บาท แต่งานที่เหลือมีปริมาณมากกว่า และบางส่วนใช้วัสดุไม่ถูกต้อง ส่งผลให้สนามกีฬาตามข้อตกลงนี้มีสภาพไม่เรียบร้อย 

สระว่ายน้ำแห่งนี้มีงานที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ระบบไฟฟ้า และระบบสำรองน้ำในสระ ทั้งการกรองและการเพิ่มโอโซน โดย สตง.ตรวจพบว่า เบิกค่างานส่วนนี้ไปนานแล้ว แต่พึ่งติดตั้ง เพราะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตรวจไม่พบ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างทางลำปาง ระบุ ระบบดังกล่าวติดตั้งเกือบเดือนแล้ว ส่วนผู้ควบคุมงานยืนยัน พึ่งติดตั้งวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 ตั้งข้อสังเกตการจ้างติดตั้งระบบกรองน้ำราคากว่า 13.6 ล้านบาท เหตุใดไม่ใช้วิธีแข่งขันประกวดราคา ตามหลักปฏิบัติกรมบัญชีกลาง หรืออีบิดดิ้ง (e – bidding : Electronic Bidding)
 
ส่วนสนามฟุตซอล และสนามเทนนิส ตรวจพบงานยังไม่เรียบร้อย

เช่นเดียวกับอาคารอำนวยการ เครื่องปรับอากาศยังไม่ติดตั้ง รวมทั้งใช้วัสดุไม่ถูกต้อง

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7