Green Report : ปะการังไทยอายุหลายร้อยปี

วันที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

ภาพจำลองแนวปะการัง บริเวณอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ต เป็นการศึกษาของนักวิจัยชาวอังกฤษ ที่เข้ามาศึกษาวิจัยซากปะการังตามแนวชายฝั่งของภูเก็ต พบว่าเติบโตทับถมกันเป็นแนวปะการังที่มีอายุมากถึง 5,000 - 6,000 ปีมาแล้ว

ขณะที่ทีมนักวิจัยของไทยพบข้อมูลว่า แนวปะการังที่หมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา น่าจะมีอายุยาวนานเก่าแก่กว่าที่อ่าวตังเข็น เพราะดูจากลักษณะทางกายภาพที่มีแนวก่อตัวของปะการังลึกลงไปในทะเลถึง 30 เมตร และกินพื้นที่บริเวณกว้างมาก

เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและอายุของปะการัง ที่แน่ชัด จึงได้เริ่มศึกษา ตรวจหาอายุของปะการังแต่ละชนิดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะปะการังโขด โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยการฉีดสีเพื่อย้อมโครงสร้างหินปูน และทิ้งไว้ 1 ปี จนทราบว่าปะการังมีเส้นวงปีเช่นเดียวกับต้นไม้ สามารถวัดหาอายุการเติบโตโดยเฉลี่ยได้

จากผลการศึกษา พบปะการังโขดเติบโตเฉลี่ยปีละ 1-2 เซนติเมตร และเคยพบในทะเลฝั่งอันดามัน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร มีอายุประมาณ 500 ปี และเป็นไปได้ว่าในท้องทะเลไทย น่าจะมีปะการังอายุเกือบ 1,000 ปีได้

ส่วนปะการังชนิดอื่นๆ ยังไม่ได้ศึกษา แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลคาดการณ์ได้ว่า ปะการังจาน น่าจะเติบโตได้เฉลี่ยปีละ 1 เซนติเมตร, ปะการังเขากวาง โตเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ซึ่งการเติบโตของปะการังแต่ละสถานที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำทะเล สารอาหาร อุณหภูมิ คลื่น หรือการรบกวน

น่าเสียดาย “ปะการัง” ทรัพยากรอันมีคุณค่าคู่ท้องทะเลไทย กลับถูกภัยคุกคามรอบด้าน โดยเฉพาะฝีมือมนุษย์ ที่ชอบให้อาหารปลาตามแนวปะการัง หรือการเก็บ การเหยียบ ปะการัง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้รับผลพวงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น จากปกติ 28-29 องศาเซลเซียส จนเกิดปัญหาปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ในปี 2553 ทำให้ปะการังสมบูรณ์ฝั่งอันดามัน ลดลงจาก 36 เปอร์เซ็นต์เหลือเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนฝั่งอ่าวไทย ปะการังสมบูรณ์ลดลงจาก 1 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 0.2 เปอร์เซ็นต์ ก่อนจะเริ่มฟื้นตัวได้ในช่วง 5 ปี

Tag : Green Report