คอลัมน์หมายเลข 7 : บทสรุปตรวจสอบจ้างก่อสร้างสนามกีฬา

วันที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 7 แห่ง ใน 6 จังหวัด ตามข้อตกลงที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. จ้างกรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างทางลำปาง รับผิดชอบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2555-2558 ค่าจ้างกว่า 965 ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานวันที่ 30 กันยายนปี 2558  

โครงการนี้ ผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เจ้าหน้าที่ สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบครบทุกสนามแล้ว พบข้อมูลการทำหลักฐานเท็จเบิกค่าจ้างมากกว่างานที่ทำ และใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด 

สนามกีฬาตามข้อตกลงนี้ มีเพียงสนามกีฬาจังหวัดสระบุรีที่ส่งมอบงานแล้ว แต่สภาพไม่สมบูรณ์ เพราะใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ 
  
ส่วนศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟที่สระบุรี ได้ค่าจ้างครบแล้ว แต่ต้องโอนงบของสนามกีฬาสมุทรปราการและนราธิวาสมาสมทบ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ยังไม่ตรวจรับสนามกอล์ฟ เพราะไม่มีหลักฐานแบบก่อสร้าง

ขณะที่สนามกีฬาสมุทรปราการ เบิกเงินเหลือกว่า 700,000 บาท แต่มีงานหลายส่วนยังไม่ได้ทำ ค่างานร่วม 20 ล้านบาท

เช่นเดียวกับสนามกีฬาสกลนคร เบิกเงินเหลือแค่ 200,000 บาท แต่มีงานยังไม่ได้ทำอีก 40% โดย สตง. ตรวจพบเงินส่วนต่างกว่า 76 ล้านบาท   

การดำเนินงานตามข้อตกลงนี้ไม่ประสบความสำเร็จ กรมทางหลวงจึงให้ศูนย์สร้างทางลำปาง จ้างเอกชนรายอื่นทำงานส่วนที่เหลือ แทนที่สนามกีฬาลำปาง สนามกีฬานราธิวาส และสนามกีฬาสระแก้ว
 
ส่วนสาเหตุที่ทำให้โครงการนี้มีค่าจ้างสูง เพราะให้นายหน้าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและหาแรงงาน เช่น สนามกีฬาสกลนคร ลำปาง สระแก้ว และสมุทรปราการ มอบให้ หจก.พีเจตฯ และ หจก.บุญแผ่ร่วมค้า จัดหาให้ ค่าจ้างรวมกว่า 158 ล้านบาท โดยพบหลักฐาน 2 ห้างนี้ มีความเกี่ยวข้องกัน มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบัน หจก.พีเจตฯ ย้ายจากอำเภอสันทรายไปอยู่ที่อำเภอสันป่าตอง โดยผู้จัดการ หจก.พีเจตฯ ยอมเปิดเผยเส้นทางการได้งาน

สตง.จะส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และขยายผลหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7