พล.อ.บุญสร้าง เผยสัปดาห์หน้า แจงแนวทางปฏิรูปตำรวจ

วันที่ 6 ก.ค. 2560 เวลา 13:42 น.

Views

พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม หรือ คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ประชุมคณะกรรมการ นัดแรกในวันนี้ รวมถึง การกำหนดแผนหรือแนวทางการปฏิรูปตำรวจ โดยระบุเพียงว่า ขอเวลาอีก 1 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ซึ่งจะไปชี้แจงต่อที่ประชุม สนช. ที่รัฐสภา จะใช้โอกาสนี้หารือกับ พลเอกบุญสร้าง ซึ่งประชุมคณะกรรมการอยู่ที่รัฐสภา เพื่อหารือถึงขั้นตอนธุรการ เรื่องของสถานที่จัดการประชุม การติดต่อประสานงานระหว่างคณะกรรมการร่วมกัน โดยมีผู้แทนฝ่ายตำรวจซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ส่งมาเพื่อจะทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าวเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้มีรายงาน ว่าพลเอก บุญสร้าง พร้อมคณะกรรมการ 36 คน จะเข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล วันพรุ่งนี้

Tag : พล.อ.บุญสร้าง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม วิษณุ