คอลัมน์หมายเลข 7 : อาคารเด็กเล็ก จ.นครสวรรค์ ทรุดตัว

วันที่ 6 ก.ค. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

ความเสียหายของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งที่นายกเทศมนตรี ตำบลช่องแค เพิ่งแจ้งผู้รับจ้างมาซ่อมแซมเมื่อปลายปี 2555
 
ซึ่งหากจะไล่เรียงเหตุการณ์ก็พบว่า อาคารนี้ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 เปิดใช้งานได้เพียง 2 ปี หลังผู้รับจ้างมาซ่อมแซมก็เปิดใช้งานได้อีกครั้ง แต่เป็นเวลาเพียงปีเศษ นายกเทศมนตรีตำบลช่องแค ต้องสั่งปิดอาคาร และย้ายเด็กๆ ไปที่อาคารเทศบาลตำบลช่องแคหลังเก่า เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย

คุ้มค่าหรือไม่กับงบประมาณกว่า 2,800,000 บาท คือ คำถามที่ประชาชนร้องเรียนให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 ช่วยตรวจสอบ โครงการนี้เกิดขึ้นในสมัยนายกเทศมนตรีคนเก่า แต่มีการคืนหลักประกันสัญญาหลังการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ในสมัยนายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน

ผลการตรวจสอบโครงสร้างอาคารจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าฐานรากทรุดตัวแตกต่างกันเกือบทุกฐาน สอดคล้องกับผลการตรวจสอบของเอกชนที่เทศบาลจ้างมาตรวจสอบ
 
น่าสังเกตว่า ผู้รับจ้างตอกเสาเข็มตามแบบแปลนและเงื่อนไขสัญญาหรือไม่ ทำให้เสาเข็มแต่ละต้นไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ ขณะที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลช่องแค เพิ่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง หลัง สตง.เข้าตรวจสอบ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7