เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

วันที่ 6 ก.ค. 2560 เวลา 18:16 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
พิธีกร : บัญชา ชุมชัยเวทย์
แขกรับเชิญ : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประธาน, สัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 6 กค 60 เดินหน้าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ บัญชา ชุมชัยเวทย์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประธาน สัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน